Samlingsstund for ungdomstrinnet

PÅ samlingssunda fikk vi høre om opplevelsene til 10.trinn under turen med Hvite busser. 

På Sjetne skole har det etter hvert blitt en tradisjon at 10. trinn gjør denne reisen. Opplegget er et samnarbeid mellom foreldrene, elevene og lærerne. Stikkord som økonomi og pedagogikk er viktige. Elevene våre bruker opptil 2 år på å opparbeide økonomi. I tida før og etter turen er det masse skoleoppgaver i ulike fag. Etterarbeidet er en sammensatt tekst hvor elevene forteller og forklarer om oppvelser og refleksjoner.

Sjetne skole


 

Om Sjetne skole

Postadresse: Trondheim kommune, Sjetne skole, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim Telefon: 72549730 E-post: sjetne-skole.postmottak@ou.trondheim.kommune.no TK org-kode: 061090 Leder Øystein By Rise Rektor Telefon: 41500090 E-post: oystein-by.rise@trondheim.kommune.no