Halvveis i Mattemaraton

På Sjetne skole deltar elever på flere trinn i Mattemaraton.

Noen elever har gjort snart 1000 oppgaver!

LIVE.MAP kan du følge med på utviklingen. Mattemaraton sin side på  Facebook.
I kartet trykker du på Sør-Trøndelag for å se hvordan det går. Legg merke til at statistikken viser antall oppgaver pr. skole («Absolute») og totalt antall oppgaver («Relative»).
I dag; 22.05., ligger Sjetne skole på 5.plass i Sør-Trøndelag når vi ser på antall oppgaver pr. elev; 94 oppgaver. På totalt antall er Sjetne på 2. plass. (Antall elever som telles er alle på 5. til 10. trinn.)

På Sjetne skole er 6.trinn i ledelsen 🙌🏽 med over 12 000 oppgaver. 79 elever har gjort 13 000 oppgaver – det gir 164 oppgaver i snitt for klassetrinnet! (Snittet for hele skolen er 99.)

Klasser (i Kikora) med minst 10 elever hvorav minst 90% av elevene fullfører minst ett løp i MatteMaraton innen utgangen av mai, er kvalifiserte for finalen i Oslo. Sjetne skole deltok i finalen i 2016 – 2 elever og 1 lærer reiste fra Sjetne skole til Teknisk Museum og hadde morsom matte hele dagen.

last ned


 

Om Sjetne skole

Postadresse: Trondheim kommune, Sjetne skole, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim Telefon: 72549730 E-post: sjetne-skole.postmottak@ou.trondheim.kommune.no TK org-kode: 061090 Leder Øystein By Rise Rektor Telefon: 41500090 E-post: oystein-by.rise@trondheim.kommune.no