Hva er bærekraftig utvikling?

Elever på 9. trinn jobbet med Minecraft for å vise hva bærekraft kan være. De laget en presentasjon, som igjen er blitt til videoen du ser her. Filmen er redigert i Wevideo.

Om Sjetne skole

Postadresse: Trondheim kommune, Sjetne skole, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim Telefon: 72549730 E-post: sjetne-skole.postmottak@ou.trondheim.kommune.no TK org-kode: 061090 Leder Øystein By Rise Rektor Telefon: 41500090 E-post: oystein-by.rise@trondheim.kommune.no