Skoleporten.no flyttes

Fra UDIR:
Innholdet på Skoleporten flyttes til udir.no
Skoleporten legges ned 1. juli 2021 og statistikken og verktøyene flyttes til udir.no.
Nytt verktøy for tall og statistikk lanseres 8. juni.

Om Sjetne skole

Postadresse: Trondheim kommune, Sjetne skole, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim Telefon: 72549730 E-post: sjetne-skole.postmottak@ou.trondheim.kommune.no TK org-kode: 061090 Leder Øystein By Rise Rektor Telefon: 41500090 E-post: oystein-by.rise@trondheim.kommune.no