Nye førsteklassinger

Informasjon for deg som har barn som skal starte på 1. trinn høsten 2021:

🌿Bli kjent-dag 26. mai 2021 er utsatt.

🌿Sjetne skole må dessverre utsette Bli kjent-dag 26. mai fordi vi har fått en situasjon der flere ansatte og elever ved to trinn er satt i karantene.
Husstandsmedlemmer til disse elevene er også i karantene, noe som betyr at flere skolestartere ikke kan møte på onsdag.
Vi hadde gledet oss til å ta i mot høstens skolestartere denne uka og vil forsøke å finne ny dato for å gjennomføre Bli kjent-dagen.

Dere vil bli informert så snart vi har en ny plan for gjennomføringen klar.Ved spørsmål ta gjerne direkte kontakt med skolen og undertegnede.

Med vennlig hilsen
Terje Skancke, avdelingsleder 1.-6 trinn
Vibeke Sollie, rektor

Om Sjetne skole

Postadresse: Trondheim kommune, Sjetne skole, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim Telefon: 72549730 E-post: sjetne-skole.postmottak@ou.trondheim.kommune.no TK org-kode: 061090 Leder Øystein By Rise Rektor Telefon: 41500090 E-post: oystein-by.rise@trondheim.kommune.no