FAU

Velkommen til nettsiden for FAU – arbeidsutvalget i Sjetne skoles foreldreråd.

Informasjonen på nettsiden kommer fra arbeidsutvalget.
Her vil vi finne møtereferat, vedtekter og kontaktinfo.

Medlemmer i FAU (mappe med innhold)

Referater fra FAU-møtene (mappe med innhold)

Hva er FAU?

FAU er en forkortelse for Foreldrerådets arbeidsutvalg.  Alle foreldre/foresatte som har barn på skolen, er medlemmer av Foreldrerådet. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU) og FAU fungerer som styre for Foreldrerådet.

Hvorfor har skolen et FAU?

Foreldremedvirkning i skolen bygger på det faktum at det er foreldrene som har hovedansvar for barns utvikling og opplæring. Foreldre/foresatte har rett til medvirkning i skolen. FAU skal sikre reell medvirkning fra foreldre/foresatte og ha medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt.

Som medlem av FAU kan du få anledning til å bli godt kjent med skolens virksomhet, ledelse og andre foreldre/foresatte, mulighet til å bidra til kvalitetsutvikling av skolen og bidra til en bedre skolehverdag for elevene.

FAU skal

  • fremme fellesinteressene til foreldre/foresatte
  • medvirke til at foreldre/foresatte tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø
  • bidra til et godt samarbeid mellom hjem og skole
  • legge til rette for positiv utvikling hos elevene
  • skape kontakt mellom skolen og nærmiljøet

Eksterne linker: