Om hjemmesiden

Erklæring om personvern

https://sjetneskole.blog er kun for produksjon av nyheter.

Den offisielle hjemmesiden er plassert hos Trondheim Kommune:
https://www.trondheim.kommune.no/sjetne-skole/

 

Skolen har også en Facebook-side:  https://www.facebook.com/sjetneskolen/

Twitter-profil:  #sjetneskole