Sjetne SFO

Telefon:  475 16 974

Sjetne SFO har per i dag ca. 115 elever.

Morgen-SFO åpner kl. 07.15. Barna må være kommet til kl. 08.00 for å være på morgen SFO. SFO stenger kl. 16.30.

Vi har fem planleggingsdager i løpet av skoleåret. På sommeren er SFO stengt i uke 28 og 29, jf. vedtektene for SFO i Trondheim kommune.

SFO er i samme lokaler som 1.- 4. trinn. Vi har sambruk av lokalitetene. SFO har to arealer som vi innreder og bruker som hovedrom.

Priser

Kostpenger: Kr. 180,- pr mnd. Vi har fokus på et sunt kosthold. Vi venter på ferdigstillelse av nytt kjøkken for skolen i Sjetne Bydelshus. For tiden spiser vi i klasserommene og maten tilberedes på kjøkken i 1.-4. trinns bygg. Vi har 1 til 2 varme måltider i uken.

Vi gjør oppmerksom på at kortplass/inntil 12 t/u kun kan bruke mandag, tirsdag og onsdag i skolefrie uker.

Noen av våre frivillige organiserte aktiviteter: idrettshall, turer, snekring, forming, dans, yoga, sjakk, foto/video, e-sport og baking. Relasjonsbygging/vennskap og leken er i fokus hos oss.

Vi har et variert uteområde som blant annet skogen, fotballbane, klatrevegg, zipline, basketstativ, bordtennisbord og andre nye lekeapparater.

På skolefrie dager har vi mange spennende utflukter.

Vi samarbeider også med andre SFO i Lerkendal sone, og har aktiviteter sammen med dem.

På skolefrie dager blir det sendt ut påmeldingsskjema på Meldeboken. Eget program for disse dagene blir også sendt ut.
Vårt miljøpersonell har forskjellig utdanning og kompetanse. Vi har barnehagelærere, barne- og ungdomsarbeidere, barnevernspedagog og andre med lang erfaring innenfor arbeide i skole/SFO. De fleste av miljøpersonellet arbeider også i skolen og dette gjør at vi får en god oversikt over helheten i barnas skolehverdag.

Samarbeide med barnas hjem skjer hovedsakelig i hente- og bringesituasjon. Kontaktsamtaler med SFO avtales mellom avdelingsleder SFO og hjemmet. Den digitale meldeboken er også et bindeledd mellom SFO og hjemmet.