Skolehelsetjenesten

 

Skolehelsetjenesten ved Sjetne skole høst 2020   

Denne teksten som pdf-dokument

Skolehelsetjenesten består av helsesykepleier, rådgivende skolelege, fysioterapeut og ergoterapeut. Tjenesten skal drive et aktivt arbeid for å fremme elevenes totale helse som omfatter fysiske, psykiske og sosiale forhold, og forebygge sykdom og skade. Gjennom undersøkelser, råd og veiledning skal den bidra til at elevene får best mulig utbytte av skolegangen og samvær med andre.

Skolehelsetjenesten har faste opplegg med vaksinasjon og helseopplysning, samt en “åpen dør” for alle barn og foresatte som ønsker råd og veiledning knyttet til  elevenes helse og trivsel. Det kan være relatert til skole eller hjemmeforhold. Helsesykepleier tilbyr individuelle samtaler, grupper eller klasseundervisning på bakgrunn av at eleven selv, foresatte eller lærer tar kontakt.

Skolehelsetjenesten er en del av Barne -og familietjenesten (BFT) i Trondheim kommune, og Sjetne skole tilhører Lerkendal distrikt. Skolehelsetjenesten samarbeider med de øvrige faggruppene i BFT, som psykolog, familieterapeut, barnevern, PP-rådgiver og logoped. Andre samarbeidspartnere: fastleger, BUP og St. Olavs hospital.

Ved flytting eller bytte av skole er rutinen at barnets helsejournal følger barnet til ny skole. Ta kontakt dersom det skulle være spørsmål knyttet til dette.

Helsesykepleier 1-4 trinn: Siv Hege Borgen

Kontortid: Mandager og Torsdager

Sted: Sjetne skole – administrasjonsbygget

Mobil: 91885211

E-post: siv-hege.borgen@trondheim.kommune.no   

Helsesykepleier 5-7 trinn: Siv Beate Brenne Ravnæs

Kontortid: Tirsdager og Onsdager

Sted: Sjetne skole – administrasjonsbygget

Mobil: 90113234

E-post: siv.beate.brenne.ravnas@trondheim.kommune.no 

Helsesykepleier 8-10 trinn: Turid Veie-Rosvoll

Kontortid: Onsdag ulik uke + torsdager

Sted: Sjetne skole – administrasjonsbygget

Mobil: 97996025

E-post: turid-veie.rosvoll@trondheim.kommune.no

Skolehelsetjenestens faste tilbud og oppgaver

  1. trinn:

Helseopplysning og samtale med barnet i følge med foresatte.

Helseundersøkelse: vekstmåling (høyde-vekt), hørsel, evt. syn. Legeundersøkelse

  1. trinn:

Vaksinasjon: Difteri, stivkrampe, polio og kikhoste (DTP-IPV).

  1. trinn:

Høyde- og vektmåling

Helsedag – helseopplysning i grupper, med tema: kosthold, fysisk aktivitet, egenomsorg, trivsel, mobbing, vennskap, psykisk helse, vold og overgrep.

  1. Trinn:

Helseopplysning i grupper med tema: pubertet.

  1. trinn:

Vaksinasjon: Meslinger, røde hunder og kusma (MMR).

  1. trinn:

Vaksinasjon: Humant papillomavirus(HPV). 2 doser (høst/vår)

  1. trinn:

Helseundersøkelse: vekstmåling (høyde-vekt)

Helseopplysning i klasse med ulike tema (UngMest)

  1. trinn:

Psykisk helse-undervisning

  1. trinn:

Vaksinasjon: Difteri, stivkrampe, polio og kikhoste (DTP-IPV).

Ung i dag – Temadag seksuell helse

PIS- grupper: Samtalegrupper for barn som har opplevd samlivsbrudd.

Deltagelse/veiledning/informasjon på foreldremøter ved behov.

Vi håper at terskelen for å ta kontakt er lav, og ser frem til et godt samarbeid til barnets beste. Det er mulig å legge igjen beskjed til helsesykepleier hos sekretær ved skolen, hvis dere ikke får tak i helsesykepleier.

Les mer i dokumentet: Info skolens nettside til elever_foreldre Sjetne